Psihoterapija i psihološko savjetovanje u liječenju depresije

Psihoterapija i psihološko savjetovanje u liječenju depresije

Psihoterapija i psihološko savjetovanje pokazali su se vrlo uspješnima kao monoterapija kod lakših i srednje teških oblika depresija, a kod teških depresija neizostavni dio liječenja uz medikamentoznu terapiju. Vrlo je bitno obratiti pažnju kako pojedinac sam sebi može pomoći i što okolina može učiniti za osobu koja je u depresiji. Liječenje depresije je najčešće kombinirano.

Psihoterapija i psihološko savjetovanje i njihovi oblici, uključujući i psihoterapiju kratkotrajnu (10-13 tjedana), mogu pomoći depresivnoj osobi. Psihoterapija „razgovorom” pomaže pacijentima da steknu uvid i riješe svoje probleme razgovorom s psihoterapeutom, ponekad u kombinaciji sa „zadaćama” između terapijskih sesija.
„Bihevioralni” psihoterapeut pomaže pacijentima naučiti kako imati više zadovoljstva i nagrade kroz vlastite aktivnosti, kako se odučiti od matrica ponašanja koje doprinose ili su posljedica njihove depresije. Dvije kratkotrajne psihoterapije koje su se pokazale od pomoći u nekim vrstama depresije su interpersonalna i kognitivna/bihevioralna psihoterapija.
Interpersonalni psihoterapeut koncentrira se na poremećene osobne odnose pacijenata, koji uzrokuju i naglašavaju depresiju. Kognitivni/bihevioralni psihoterapeut pomaže pacijentima promijeniti negativan način razmišljanja i ponašanja, koje je često povezano s depresijom.

Psihodinamična psihoterapija i psihološko savjetovanje, koje se ponekad koriste u liječenju osoba sa depresijom, koncentriraju se na rješavanje konfliktnih osjećaja pacijenta. Ta psihoterapija obično se obavlja kad se depresivni simptomi značajno poboljšaju. Općenito, teški oblici depresija, pogotovo ona depresija koja se vraća, trebaju lijekove (ili ECT u posebnim uvjetima), uz ili prije psihoterapije, za postizanje najboljeg rezultata.

Komentari

Još nema komentara