Koliko je psihoterapija i psihološko savjetovanje učinkovito?

Ako imate pitanje na koje niste našli odgovor javite mi se!

KOLIKO JE PSIHOTERAPIJA I PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE UČINKOVITO?

Koliko je učinkovito?

Znanost je dokazala da je razina našeg životnog zadovoljstva kombinacija naših životnih aktivnosti i načina razmišljanja koje sami biramo (40%), okolinskih faktora (15%) i našeg genetskog nasljeđa (45%). Dakle, 55% je promjenjivo i pod našim utjecajem.

Učinkovitost psihoterapije

Prema različitim istraživanjima psihoterapija ima bolji i dugoročniji učinak od medikamentozne terapije. Do sada najviše znanstvenih dokaza učinkovitosti ima kognitivno bihevioralna psihoterapija i u novije vrijeme metakognitivna psihoterapija.

najčešća pitanja i odgovori o psihoterapiji