Što je kognitivo bihevioralna psihoterapija?

Ako imate pitanje na koje niste našli odgovor javite mi se!

ŠTO JE KOGNITIVO BIHEVIORALNA PSIHOTERAPIJA?

O kognitivnoj bihevioralnoj psihoterapiji

Kognitivno bihevioralna psihoterapija psihičke poremećaje objašnjava na način kako sami događaji nisu uzrok psihičkih problema, nego je to način na koji se ti događaji interpretiraju.

S čime se bavi kognitivna bihevioralna psihoterapija?

Kognitivno bihevioralna psihoterapija bavi se značenjima koja ljudi pridaju svojim iskustvima. Ona pretpostavlja da se problem nalazi u pogrešnim i iskrivljenim pogledima na sebe i svijet te se bavi promjenom sadržaja misli kao i uvjerenjem osobe o vrijednosti toga sadržaja, također se bavi i promjenom ponašanja. Prema kognitivno bihevioralnoj psihoterapiji misao utječe na to kako se osjećamo i utječe na naše ponašanje, a i povratno jedno na drugo. Dakle, cilj kognitivne psihoterapije je modificirati negativne misli, uvjerenja i s njima povezana ponašanja koja održavaju psihičku uznemirenost. Kognitivno bihevioralna psihoterapija je znanstveno dokazana kao učinkovita, orijentirana na cilj i usmjerena na problem.

najčešća pitanja i odgovori o psihoterapiji