Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdražavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdražavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
860

Na osnovi članka 10. stavka 2. Zakona o zdravstvenom osigu­ra­nju (»Narodne novine«, broj 94/01.) ministar rada i socijalne skrbi, uz suglasnost ministra zdravstva, donosi

PRAVILNIK O MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE NESPOSOBNOSTI ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD I NEDOSTATAK SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE ZA OSOBE S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJIMA SE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NE OSIGURAVA PO DRUGOJ OSNOVI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjerila i postupak za ostva­riva­nje prava na zdravstvenu zaštitu osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržava­nje, a koje to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Članak 2.

(1) Smatra se da je u smislu ovoga Pravilnika nesposobna za samostalan život i rad:

1. osoba koja je navršila 60 (žena), odnosno 65 (muškarac) godina života;

2. osoba lišena poslovne sposobnosti;

3. nezaposlena žena za vrijeme trudnoće i 6 mjeseci nakon porođaja, a ako se radi o samohranom ocu u traja­nju od 6 mjeseci od rođe­nja djeteta;

4. osoba čiju je potpunu nesposobnost za rad i privređiva­nje utvrdilo nalazom i miš­lje­njem tijelo vještače­nja u postupku za os­tva­riva­nje prava iz socijalne skrbi ili drugo nadležno tijelo vještače­nja prema posebnim propisima;

5. osoba ovisnik o opojnim drogama, alkoholu ili drugim ovisnostima koja je podvrgnuta odvikava­nju u zdravstvenoj ustanovi ili je uk­ljučena u provedbu posebnih mjera pomoći ovisniku o opojnim drogama u terapijskoj zajednici, ili drugim organiziranim oblicima pomoći ovisnicima za sve vrijeme dok te okolnosti traju;

6. osoba koja ostvari pravo na skrb izvan vlastite obite­lji na teme­lju rješe­nja centra za socijalnu skrb.

(2) Osobi s kroničnim ošteće­njem zdrav­lja koja nije obuhva­ćena stavkom 1. ovoga članka nesposobnosti za samostalan život i rad u smislu ovoga Pravilnika utvrđuje nalazom i miš­lje­njem tijelo vještače­nja iz socijalne skrbi.

(3) Nalaz i miš­lje­nje iz stavka 2. ovoga članka daje se u postupku i na način propisan pravilnikom kojim se utvrđuje sastav i način rada tijela vještače­nja u postupku ostvariva­nja prava iz socijalne skrbi.

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilnika smatra se da nema sredstava za uzdržava­nje osoba čiji ostvareni prihod po članu ­njene obite­lji, za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je podnijet zahtjev za ostvariva­nje zdravstvene zaštite, nije bio veći od 100% osnovice za socijalna dava­nja propisane člankom 16. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97., 27/01., 59/01. i 82/01.).

(2) Prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sva sred­stva utvrđena prema članku 20. Zakona o socijalnoj skrbi.

(3) Obite­lj iz stavka 1. ovoga članka smatra se obite­lj propisana člankom 2. stavkom 1. točkom 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

(4) Ako osoba ili član obite­lji može ostvariti prihode iz stav­ka 1. ovoga članka korište­njem, prodajom ili dava­njem u najam imovine koja ne služi njoj ili članovima ­njezine obite­lji za podmire­nje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba smatra se da ima sredstava za uzdržava­nje.

Članak 4.

O pravu na zdravstvenu zaštitu, pod uvjetima iz ovoga Pravilnika, rješava u prvom stup­nju ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, nadležan za poslove zdravstvene zaštite na čijem području osoba ima prebivalište, a u drugom stup­nju Ministarstvo zdravstva.

Članak 5.

(1) Postupak za priznava­nje prava na zdravstvenu zaštitu, prema ovom Pravilniku, pokreće se po zahtjevu osobe, tijela, zdravstvene ustanove, centra za socijalnu skrb ili terapijske zajednice podnijetog uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležnom za poslove zdravstvene zaštite na čijem području osoba ima prebivalište.

(2) Ako nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu u ispitnom postupku ocijeni da je neophodno potrebno utvrđivati potpunu nesposobnost za rad i privređiva­nje zdravstveno neosigurane osobe u smislu stavka 2. članka 2. ovoga Pravilnika nadležni ured, uz zak­ljučak o potrebi vještače­nja osobe, dostavit će putem centra za socijalnu skrb prema prebivalištu osobe, nadležnom tijelu vještače­nja iz socijalne skrbi propisanu i drugu dokumentaciju.

(3) Troškove postupka vještače­nja iz stavka 2. ovoga članka snosit će nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu.

(4) Nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu na osnovi pisanih dokaza o utvrđenim či­njenicama iz članka 2. ovoga Pravilnika donosi rješe­nje o priznava­nju prava iz stavka 1. ovoga članka u roku 15 dana od dana podnoše­nja zahtjeva ili pokreta­nja postupka po službenoj dužnosti, a najduže u roku 60 dana ako je potrebno provoditi poseban ispitni postupak.

Članak 6.

Korisnik prava na zdravstvenu zaštitu, prema ovom Pravilniku, dužan je u roku 15 dana prijaviti nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Grad Zagrebu svaku promjenu či­njenica koje utječu na da­lj­nje ostvariva­nje prava na zdravstvenu zaštitu.

Članak 7.

Ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležan za poslove zdravstvene zaštite obvezan je Hrvatskom zavodu za zdravstveno osigura­nje podnijeti prijavu na zdravstveno osigura­nje za osobe kojima je prema ovom Pravilniku, utvrđeno pravo na zdravstvenu zaštitu.

Članak 8.

Ured državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležan za poslove zdravstvene zaštite dužan je, najma­nje jednom u godini, preispitati postoja­nje uvjeta za sve korisnike prava iz ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđiva­nje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržava­nje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (»Narodne novine«, br. 87/01).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/33

Urbroj: 524-01-02-2

Zagreb, 19. ožujka 2002.

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.
Ministar zdravstva
mr. sc. Andro Vlahušić, v. r.

Podijeli ovaj post

Komentari

Još nema komentara

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Centar za postavke privatnosti

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisnickog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše racunalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obicno spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogucava stranici da prikaže informacije prilagodene Vašim potrebama.
Kolačići mogu spremati širok raspon informacija. Ipak, sve informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogucite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste omogucili i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem racunalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da sami odaberete hocete li odobriti spremanje kolačića, da automatski pri zatvaranju internetskog preglednika obrišete spremljene kolačiće i slicno.

Kako onemoguciti kolačiće?
Iskljucivanjem kolačića odlucujete da li hocete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem racunalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama vašeg internetskog preglednika.
Ako onemogucite kolačiće, necete moci koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

Kakve kolačiće koriste naše stranice i zašto?
Naše stranice koristi kolačiće s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogucile bolje korisnicko iskustvo. Kolačići se koriste za pamcenje korisnickih podataka i postavki.

Kakvi još kolačići postoje na našim stranicama?
Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje odredenih mogucnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogucujemo kolačiće društvenih mreža (Facebook), servisa za mjerenje posjecenosti (Google Analytics i Gemius Audience) te oglašivackih mreža poput Google AdSensea.

Dodatne informacije
Trenutno postoji nekoliko web-stranica za iskljucivanje pohranjivanja kolačića za razlicite servise. Više informacija možete saznati na sljedecim poveznicama:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices/